giáng sinh là gì =)

Tôi kể cho nghe này, câu chuyện của tôi ấy, nó dày và dài 1 cách bất tận. Bây h hơn 3h sáng rồi. tôi quyết định viết những dòng này sau khi thua đau tới 4 ván liên tiếp lol. Thật sự rất khốn nạn. cảm giác con mẹ nó thật chẳng dễ chịu … More giáng sinh là gì =)